מפעל תוויות סביב עיוות - יצרני תוויות עיגול בסין, יצרנים, ספקים
355533434